Vad betyder ordet tyll?

SAOL anger att tyll betyder ”Ett mycket tunt tyg”. Det är ett av få substantiv i Sverige som kan benämnas med både ”en” och ”ett”. Lär dig mer ordet och dess betydelse!

I svenska språket sedan 1808

Wikipedia anger att ordet ”tyll” funnits registrerat i det svenska språkbruket sedan 1808. Det betyder alltså att ordet kan ha använts muntligt och skriftligt tidigare men det har dokumenterats tillhöra svenska språket sedan detta årtal. Därmed var det även ett av de ord som fanns med när SAOL (Svenska Akademins Ordlista) grundades och publicerade sin första publikation år 1874.

Ordet har alltså en lång svensk historia men kommer inte ursprungligen från Sverige utan från Frankrike.

Från Franska staden Tulle

Ordet tyll härstammar från den franska staden Tulle. Det tyg som vi i Sverige benämner som tyll heter på franska just ”Tulle”. Det var däremot i Calais som det började vävas och distribueras i större omfattning. Tygets inspiration kommer från 1700-talets spetsar med dess knypplade eller sydda botten. Tyget kännetecknas av:

  • Fyr- eller sexkantiga maskor
  • Genombrutet tyg
  • Används exempelvis till brudslöjor, gardiner och spetstyg

tyll 150cm

Bilden ovan visar tylltyg från E-butiken Skapamer.se. Bilden visar det som många förknippar med detta tyg, dvs öppna och luftiga maskor som skapar en lätt ”genomskinlighet”. Det finns även i flera andra färger än vad som visas på bilden.

Används främst inom sammansättningar

Även om ordet tyll kan användas separat är det vanligast att det används sammansatt med något annat substantiv. Ett exempel är ”tyllkjol” vilket anger vad för slags material som kjolen är tillverkad av. Detsamma gäller exempelvis tyllgardin eller tyllklänning. Det är vanligt att ordet ”tylltyg” används även om tyll i sig själv är ett tyg.

Både en och ett

SAOL visar att det både är korrekt att säga en och ett tyll. I bestämd form går det därmed att säga både tyllen och tyllet. Det är alltså ett av mycket få substantiv där det inte finns en bestämd genusform.

Ordet berättar om materialet

Ordet berättar alltså en hel del om tygets historia och hur materialet är uppbyggt.  Exempelvis anges det i SAOL enbart att det är ”ett mycket tunt tyg” medan Wikipedia har en djupare beskrivning kring tygets uppbyggnad och historik. Den som är medveten om beskrivningen i SAOL kan därmed själv dra slutsats att en tyllkjol är en kjol av ett ”mycket tunt tyg”.

Lär dig fler svåra ord

Att ha kunskap om vad olika ord betyder är inte bara intressant. Det kan även underlätta i val av  material när exempelvis klänningar eller gardiner ska sys. Men det kan även vara helt avgörande för vilket yrke du kan få i framtiden….

Ordförståelse är nämligen en av de delar som behöver hanteras när ett högskoleprov genomförs. Med en bred kunskap om betydelsen av prefix, suffix och ord som ofta förekommer sammansatt blir det enklare att dra slutsatser kring dess betydelse. Skulle exempelvis ”tyllgardin” vara med på det provet skulle den rätta förklaringen kunna vara ”gardin av mycket tunt tyg”. Den som har läst denna artikel har därmed lätt att välja rätta svarsalternativet….

Ett sätt att träna upp denna kunskap är att slå upp ord i SAOL eller Wikipedia för att förstå dess ursprung och uppbyggnad. Att veta vad ett ord betyder är nämligen inte samma sak som att veta dess ursprung och grundbetydelse. Du visste säkert vad tylltyg var innan du läste denna artikel. Men kunde du ordets betydelse, dvs. mycket tunt tyg?