It takes balls to defeat cancer

Tyllkjolen bärs inte enbart som ett modeplagg av kvinnor, den kan även ha en bidragande roll i välgörenhetsprojekt. I projektet ”It takes balls to defeat cancer” har man fyllt en almanacka med tolv bilder på män i olika miljöer klädda i rosa tyllkjolar. Syftet med projektet är att likt rosa bandet uppmärksamma en viss typ av cancer, i det här fallet prostatacancer.

Projektet startades av bland annat Tord Saxin. Han är dessutom en av de män som poserat i tyllkjol. Almanackan har titeln Balls och har blivit tryckt i 1000 exemplar och allt överskott doneras till Cancerfonden. Vill man bidra till forskning om prostatacancer och samtidigt pryda väggarna med män i rosa tyllkjol som trotsat vädret för en god sak kan man köpa almanackan på ett flertal platser i Karlskoga.